E-Zapytanie Klawisze dostępu

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

2017-03-24

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie

 

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia „ ABC Przedsiębiorczości” dla 80 osób bezrobotnych z terenu powiatu sławieńskiego.

Zapytanie ofertowe z załączniki dostępne na stronie internetowej  (zakładka Urząd Pracy->Zamówienia publiczne)

lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a)

 

 Termin składania wniosków od 24.03.2017 r.  do 03.04.2017 r.

2017-03-24

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków
z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

 

Termin składania wniosków:
24.03.2017 r.-07.04.2017 r.

2017-03-24

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków
z na podjęcie działalności gospodarczej

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

 Oś I Osoby młode na rynku pracy,

Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.1.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Termin składania wniosków:
24.03.2017 r.-07.04.2017 r.

2017-03-24

Nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy

w Sławnie

ogłasza nabór wniosków

o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 – 2020

 

Oś VI Rynek pracy

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo
i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)”

 

Termin składania wniosków:
24.03.2017 r.-07.04.2017 r.

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji