E-Zapytanie Klawisze dostępu

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

Powiatowy Urząd Pracy  w Sławnie ogłasza  otwarty nabór wniosków na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników ze środków Rezerwy Ministra

Wnioski wraz załącznikami  dostępne na stronie internetowej lub w siedzibie

Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  (pokój numer 87 a) 

 

Wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą 

do momentu wyczerpania limitu środków z Rezerwy Ministra.

 

Zapisz

Czytaj aktualność: Nabór wniosków KFS - rezerwa
2017-07-18

Informacja dla pracodawców

 

                  Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie, zachęca pracodawców                    
i przedsiębiorców z terenu powiatu sławieńskiego do składania
wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla kobiet powyżej 30 roku życia.

Staż współfinansowany przez  Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)”

 

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji.

 

 

2017-07-12

Nabór na szkolenie

 

Nabór na szkolenie:                                                                                                                              

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie ogłasza nabór osób bezrobotnych  na szkolenie grupowe

„ Spawacz – metoda MAG (135)” dla 17 osób  

współfinasowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014 – 2020 Oś VI Rynek pracy

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracyoraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)”

 

Szkolenie skierowane jest do  osób bezrobotnych  powyżej 30 roku życia, które :

- posiadają wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe, średnie  ogólnokształcące lub

- są długotrwale bezrobotne lub

- są powyżej 50 roku życia

 

Liczba osób: 17

Termin realizacji szkolenia: wrzesień – październik 2017

 

 

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do

Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie ul. Sempołowskiej 2a

pokój nr 87a lub u swojego doradcy klienta

2017-06-30

Zapytanie ofertowe

Zaproszenie

Powiatowy Urząd Pracy w Sławnie

zaprasza do złożenia oferty cenowej na zorganizowanie i przeprowadzenia szkolenia

„ Spawacz – metoda MAG (135)” dla 17 osób bezrobotnych z terenu powiatu sławieńskiego  w ramach 

REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO  WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

2014 – 2020

Oś VI Rynek pracy

Działanie 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, obejmujące pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracyoraz działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

„Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się
w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie sławieńskim (III)”

 

Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne na stronie internetowej ( zakładka Urząd Pracy, zamówienia publiczne)  lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Sławnie  ( pokój numer 87 a) 

 Termin składania wniosków od 30.06.2017 r. do 07.07.2017 r.

Ważne od: do:
Brak form aktywizacji